• Locatiecoödinator: Simgè Gezer

  • Afmeldingen, aanvraag van ruildagen, vragen m.b.t. de dag 

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie