• Locatiemanager: Kim de Weerd (a.i.)

  • Afmeldingen, aanvraag van ruildagen, vragen m.b.t. de dag

 

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie