header_deventer.jpg

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie