IMG 4562 bloesemboompeuter cropped

bloesemboom

Contact

Oosterstraat 3A
7413 XV Deventer

Voor rondleidingen kunt u bellen naar:           06-41723896

Voor overige informatie kunt u mailen naar administratie@christoforuskinderopvang.nl of bellen naar 06 11441536

Kinderdagverblijf De Bloesemboom

'De Bloesemboom' is een kleinschalige kinderdagverblijfopvang voor kinderen in de leeftijd van twee maanden tot 4 jaar. Afhankelijk van het aantal kinderen werken wij met horizontale groepen of een verticale groep. De babygroep is voor kinderen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De babygroep heeft maximaal 5 kinderen per leidster. De peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen met 2 leidsters. Hierna volgt een samenvatting van ons pedagogisch werkplan.

Het jonge kind staat nog helemaal open tegenover de buitenwereld en neemt alles uit zijn omgeving op. Door volwassenen na te bootsen leert het kind lopen en spreken. Het kind neemt echter niet alleen deze vaardigheden van de volwassenen om zich heen waar, maar ook de houding ten opzichte van anderen, het normbesef en de moraliteit. Dit vraagt van de opvoeders (leidsters) een houding van respect voor het eigene van ieder kind, een houding van geduld, liefde, warmte en eerbied in alle dagelijkse handelingen.

We geven de kinderen daarom voorbeelden die het waard zijn om nagebootst te worden: we hebben speelgoed van natuurlijke materialen (hout, wol, zijde), kapot speelgoed wordt gerepareerd, we doen samen met de kinderen de afwas of andere huishoudelijke klusjes, we bakken onze eigen broodjes. Bij ongewenst gedrag reageren we liefdevol en consequent. We keuren het kind niet af, alleen zijn gedrag laten we niet toe. We leiden het kind af door iets anders aan te bieden.

Rust, regelmaat en herhaling zijn bij De Bloesemboom van wezenlijk belang. Het ritmisch voltrekken van de dag is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Momenten van rust en van activiteit wisselen elkaar af. Duidelijke markeringen van de activiteiten door middel van terugkerende liedjes en spreuken, en een vast moment voor eten en drinken, spelen in op de behoefte aan ritme die het kind heeft. Dit geeft het kind een basisvertrouwen.

Ook het ritme van het jaar wordt bij De Bloesemboom meebeleefd, zowel door veel naar buiten te gaan en liedjes en rijmpjes van het seizoen te zingen, als ook door het vieren van de jaarfeesten. Wij vieren deze feesten niet zo uitgebreid, maar passen de festiviteiten aan het niveau en de leeftijd van het kind aan. We laten de liedjes en spelletjes nog geruime tijd naklinken.

Het vrije spel is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Daarin kan het kind nabootsen en verwerken wat het beleeft. In de peutergroep is daarom veel tijd ingeruimd om te kunnen spelen, met elkaar of alleen. Er zijn (ongevormde) houten blokken in allerlei vormen en maten. De bankjes en lappen kunnen de ene keer een boot zijn, dan weer een trein of een auto. Dit stimuleert de fantasie van het kind. Er is een speelhuisje, met eigengemaakte stoffen poppen, een wiegje en serviesgoed van hout én van aardewerk. De kinderen leren als vanzelf om daar voorzichtig mee om te gaan. Voor meer informatie over onze pedagogische uitgangspunten verwijzen wij u naar ons Pedagogisch Werkplan dat u hier kunt inzien.