IMG 4562 bloesemboompeuter cropped

bloesemboom

Contact

Oosterstraat 3A
7413 XV Deventer

Voor rondleidingen kunt u bellen naar:           06-41723896

Voor overige informatie kunt u mailen naar administratie@christoforuskinderopvang.nl of bellen naar 06 11441536

Kinderdagverblijf De Bloesemboom

Opvang in dagen per week (*)

Uren op maandbasis  Gemiddeld uurtarief Tarief per maand  
 1  44,63  € 8,85  € 394,98
 2  89,25  € 8,85  € 789,86
 3  133,88  € 8,85  € 1.184,84
 4  178,50  € 8,85  € 1.579,73
 5  223,13  € 8,85  € 1.974,70
 (*) gebaseerd op 51 weken      
       
  • Incidentele opvang is € 9,55/uur
  • Het inschrijfgeld is € 35,00
  • De opzegtermijn is 1 maand

De kinderopvangtoeslag voor het kdv is € 8,17 per uur. 

Facturatie

Het aantal uur per maand wordt berekend door het aantal uur per week te vermenigvuldigen met 51 weken. Deze uitkomst wordt dan gedeeld door 12 maanden. Het maandtarief wordt berekend door het aantal uur per maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.  

Doordat het totaal aantal uur per jaar wordt berekend, wordt er iedere maand een factuur verstuurd. Hierdoor weet u iedere maand wat de kosten zijn.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. 

Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. 

Kijk op www.toeslagen.nl