Christoforus Kinderopvang is in Emmen actief op het gebied van kinderopvang. Ons aanbod bestaat uit buitenschoolse opvang. Bij ons staat de ontwikkeling van het kind centraal.

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie