presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

Nieuws

Mogelijke lerarenstaking 12 december 2017

Er is een reƫle kans dat op 12 december er weer een stakingsdag voor de basisscholen komt.

Evenals bij de vorige werkonderbreking van leraren van de basisscholen zal Christoforus  haar openingstijden op deze dag niet uitbreiden. Als je een vast bso contract hebt voor de dinsdag , zijn  kinderen  uiteraard welkom op de afgesproken tijdstippen.

Het kinderdagverblijf en het peuterhuis zijn deze dag gewoon open op de normale tijden.

 

 

De tarieven voor de voorschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de BSO worden per 1 januari 2018 verhoogd.

Meer informatie kunt u hier lezen.

Evenals bij de vorige kortdurende werkonderbreking zal Christoforus  haar openingstijden op deze dag niet uitbreiden. Als u een contract heeft voor de bso op donderdag zijn  uw kinderen zijn uiteraard welkom op de afgesproken tijdstippen.

Van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterzalen hebben wij vernomen dat er in 2016 geen geschillen tegen onze organisatie zijn ingeschiend. 

Om deze brief te lezen: Klik hier

Ontwikkelings – en scholingsactiviteiten personeel

Sinds enige tijd organiseren we regelmatig inspiratieochtenden voor ons personeel. Op de zaterdagochtend komen we bij elkaar om een thema te bespreken .

Op 8 oktober is het bso-personeel bij elkaar gekomen om onder leiding van Annechien Wijnbergh een ochtend inspiratie op te doen. Het thema was "Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen; de houding van de opvoeder bij het sociaal vaardiger worden van kinderen". Het programma sloot aan bij de Regenboogaanpak binnen de vrijeschool. Naast medewerkers van Christoforus waren ook enkele collega’s van kinderopvang Violinde aanwezig. Violinde is gevestigd in de vrijeschool Valentijn in Harderwijk.

Op 12 november zal er een volgende inspiratieochtend plaatsvinden met als thema de lichtfeesten. De ochtend wordt geleid door Anja Borrink en is voor alle medewerkers. Het bestuur zal bij de afsluiting en lunch aanwezig zijn.

Daarnaast zijn vertegenwoordigers per filiaal naar een landelijke trainingsdag over huiselijk geweld en kindermishandeling geweest. Binnen Christoforus werken we met de "meldcode huiselijk geweld" en training over hoe we moeten handelen met de richtlijnen uit deze meldcode is nodig om te voorkomen dat dit protocol slechts een papieren handleiding wordt. De personeelsleden die de training gevolgd hebben bespreken het geleerde in hun teamvergadering. Volgend jaar gaan andere collega’s de training volgen. We verwachten met deze werkwijze dat ons personeel adequaat zal reageren als het nodig blijkt te zijn.