presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

Nieuws

Het bestuur van Christoforus bestaat momenteel uit 3 personen. Wij zoeken uitbreiding met één (of meerdere) bestuurders met een goed gevoel voor evenwicht tussen betrokkenheid en distantie.

Algemene taken:

  • Integraal toezicht houden op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting waaronder de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen. Op de strategieën en risicomanagement verbonden aan de activiteiten, op de financiën en de naleving van de wet- en regelgeving;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en het optreden als sparringpartner;
  • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie-, en investeringsbeslissingen.

Profieleisen

  • Voldoende beschikbare tijd;
  • Zich aangetrokken voelen en uitgedaagd zijn door het doel van van Christoforus;
  • Denken en handelen op HBO niveau;
  • Beschikken over bestuurlijke ervaring;
  • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de financiën, bedrijfsvoering, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/ eindverantwoordelijke managementfunctie;
  • Alround financieel-economisch inzicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behoordende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daaraan gekoppelde (periodiek) rapportages.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Gusta van Weeszenberg via  055 5763525 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De tarieven voor de voorschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de BSO worden per 1 januari 2018 verhoogd.

Meer informatie kunt u hier lezen.

Van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterzalen hebben wij vernomen dat er in 2016 geen geschillen tegen onze organisatie zijn ingeschiend. 

Om deze brief te lezen: Klik hier

Ontwikkelings – en scholingsactiviteiten personeel

Sinds enige tijd organiseren we regelmatig inspiratieochtenden voor ons personeel. Op de zaterdagochtend komen we bij elkaar om een thema te bespreken .

Op 8 oktober is het bso-personeel bij elkaar gekomen om onder leiding van Annechien Wijnbergh een ochtend inspiratie op te doen. Het thema was "Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen; de houding van de opvoeder bij het sociaal vaardiger worden van kinderen". Het programma sloot aan bij de Regenboogaanpak binnen de vrijeschool. Naast medewerkers van Christoforus waren ook enkele collega’s van kinderopvang Violinde aanwezig. Violinde is gevestigd in de vrijeschool Valentijn in Harderwijk.

Op 12 november zal er een volgende inspiratieochtend plaatsvinden met als thema de lichtfeesten. De ochtend wordt geleid door Anja Borrink en is voor alle medewerkers. Het bestuur zal bij de afsluiting en lunch aanwezig zijn.

Daarnaast zijn vertegenwoordigers per filiaal naar een landelijke trainingsdag over huiselijk geweld en kindermishandeling geweest. Binnen Christoforus werken we met de "meldcode huiselijk geweld" en training over hoe we moeten handelen met de richtlijnen uit deze meldcode is nodig om te voorkomen dat dit protocol slechts een papieren handleiding wordt. De personeelsleden die de training gevolgd hebben bespreken het geleerde in hun teamvergadering. Volgend jaar gaan andere collega’s de training volgen. We verwachten met deze werkwijze dat ons personeel adequaat zal reageren als het nodig blijkt te zijn.