presentatie 20 mei 046 PeuterApeldoorn ofEnschede cropped

Veelgestelde vragen

Uw kinderopvangtoeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis. Lees meer bij kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

Wijziging doorgeven?

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven. Lees meer bij Ik wil een wijziging doorgeven.

Wanneer kan ik een ruildag inzetten?

Het is mogelijk om vaste KDV,- BSO-dagen te ruilen voor een andere dag. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de groepsgrootte.

  • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere kind;
  • De mogelijkheid van de ruiling wordt beoordeeld door de medewerkers van de betreffende locatie op basis van: beschikbare plaatsen, welbevinden van de kinderen en het pedagogisch klimaat van de groep;
  • Een toegezegde ruildag wordt 1 week van te voren bevestigd;
  • Erkende feestdagen en andere vaste sluitingsdagen kunnen niet worden geruild;
  • Voor het KDV dienden de ruildagen binnen het kalenderjaar te worden opgenomen. Niet gebruikte ruildagen komen aan het einde van het kalendjaar te vervallen;
  • Voor de BSO dienen de ruildagen binnen het schooljaar te worden opgenomen. Niet gebruikte ruildagen komen aan het einde van het schooljaar te vervallen
  • Voor het kinderdagverblijf dienen ruildagen binnen het kalenderjaar te worden opgenomen. Niet gebruikte ruildagen komen aan het einde van het schooljaar te vervallen;
  • Afwezigheid van kinderen zonder afmelding geeft geen recht op een ruildag;
  • Afmelding 24 uur van te voren doorgegeven, wordt als een ruildag aangemerkt;
  • Een ruildag is een service en geen recht

Ik heb een klacht wat kan ik doen?

Klik voor voor de klachtenprocedure

Mag mijn kind eerst wennen?

Als het contract is ingegaan kan uw kind zo nodig komen wennen. In overleg met u als ouders kunnen wij hier afspraken over maken.

Kan ik mijn kind laten ophalen door naaste familie leden, vrienden of kennissen?

Ja, maar laat ons van te voren weten wie uw kind ophaalt. Heeft u een achterwacht geregeld dan kunt u via het toestemmingsformulier aangeven dat deze persoon uw kind mag halen.