header_hoofdpagina.jpg

Klik hier om onze algemene voorwaarden te bekijken.

Download de algemene voorwaarden

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie