Uiteraard doen wij ons best om uw kind optimale opvang te bieden. Toch kan het gebeuren dat er iets voorvalt waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u laat weten dat u niet tevreden bent over de gang van zaken rond de opvang.

U kunt uw klacht het beste als eerste bespreken met de pedagogisch medewerker of locatiemanager als het om de opvang gaat. Gaat het over administratieve zaken, dan kunt u zich wenden tot het kantoor in Deventer 06 11441536 . Meestal zal zo’n gesprek het probleem oplossen. Tim van der Meulen is de klachtenfunctionaris van Christoforus.

Zie verder onze interne klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke instelling, die de vragen en klachten aanhoort van individuele ouders en oudercommissies, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen moeten worden. Uiteraard is het ook mogelijk om direct contact op te nemen met deze organisatie: www.degeschillencommissie.nl. Op deze website staat informatie over de procedure.

De Geschillencommissie

Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

Bordewijklaan 46
Den Haag
070-3105310

degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang 

"Geef mij tijd en ruimte en ik ben… natuurlijk."

 

Annette van der Staay, oprichter van De Pompoen (locatie Vught)