Ouders kunnen zitting nemen in een oudercommissie van Christoforus Kinderopvang. Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over o.a. het pedagogisch beleid, tarieven en andere plannen.  

Wij zijn verplicht per vestiging een oudercommissie te hebben voor de bso en een oudercommissie voor het kinderdagverblijf/peuterhuis. Eigenlijk zijn we dus altijd op zoek naar ouders die het leuk vinden om te participeren in het reilen en zeilen van onze organisatie. Bij de locaties staat onder het kopje ouderraad verdere informatie.

BOINK is een landelijke belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Op hun website boink.info  vindt u uitgebreide informatie over ouderparticipatie.

"Pedagogiek is de kunst van het herkennen wat kinderen aan verborgen strevingen (verlangens, dat wat hen drijft) meebrengen."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie