Tarieven 2023

Kinderdagverblijf 40 weken: € 11,01
Kinderdagverblijf 51 weken: € 10,71
Losse opvang: € 11,80

 

 

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie