Tarieven Vught

Kinderdagverblijf: € 9,91
Buitenschoolse opvang: € 8,72

NB: Deze tarieven zijn uit 2022 en zijn in januari 2023 niet gewijzigd; vermoedelijk vindt later dit kalenderjaar nog een verhoging plaats.

"Geef mij tijd en ruimte en ik ben… natuurlijk."

 

Annette van der Staay, oprichter van De Pompoen (locatie Vught)