header_uitgelicht.jpg

Opvoeden is een kunstzinnig proces. Opvoeden betekent iedere dag weer kijken wat een kind in deze ontwikkelingsfase, uit dit gezin, in deze groep, op dit moment nodig heeft. Dit vraagt van de pedagogisch medewerkers dat zij fijngevoelig zijn afgestemd op ieder kind en op zichzelf. Om deze reden spreekt Christoforus Kinderopvang over opvoedkunst.

Vrije opvoedkunst betekent dat het kind vrij is in het gaan van een eigen ontwikkelingstempo en niet overgestimuleerd wordt. Vrij betekent ook dat de pedagogisch medewerkers binnen het gegeven beleid iedere dag weer kijken naar wat dit kind binnen de groep nodig heeft om tot een rijke ontwikkeling te komen. Opvoeden vindt binnen Christoforus Kinderopvang plaats tussen de theorie van de opleiding die alle medewerkers hebben gevolgd, het beleid van de organisatie en dat wat op dit moment het goede is om te doen. Opvoeden is scheppen, creëren. Een kunstzinnig proces dat in het werken met kinderen ontwikkeld wordt.

Baby

Voor de ontwikkeling van de baby staan een aantal thema’s centraal: hechten, ritme van slapen en wakker zijn, ontwikkelingstempo.

Hechten

Ouders geven het dierbaarste dat zij in hun leven ontvangen in vertrouwen aan de pedagogisch medewerkers. Dit is een grote stap die om aandacht en verzorging vraagt.

Ouders zijn tijdens de zwangerschap en direct na de geboorte samen met hun kindje hard aan het werk om het proces van hechten samen aan te gaan. Hechten betekent voor een baby veiligheid, geborgenheid, voorspelbaarheid, troosten en (relatie) warmte ontvangen. Christoforus Kinderopvang begeleidt het proces van hechten door de omgeving voor het kind met aandacht te verzorgen: het licht, de kleuren op de muren en de materialen en het geluid (akoestiek) zijn aangenaam. De baby wordt met behulp van taal en zingen begeleid bij de dagelijkse rituelen zoals verschonen, slapen gaan, drinken en eten, spelen. De baby kan zich hierdoor oriënteren op de omgeving. De baby oefent zo ook zich te oriënteren op zichzelf.

Hechten betekent ook dat een baby troost ontvangt. Troost als het kindje verdriet heeft om het afscheid of bij pijn. De pedagogisch medewerkers van Christoforus Kinderopvang begeleiden baby’s ook een vertrouwensvolle band met zichzelf op te bouwen. Dit wordt beleefbaar bij het geven van bijvoorbeeld geborgenheid en reageren op de signalen die de baby geeft. Baby’s worden gedragen als dit nodig is: bij het samen lopen naar de commode, de slaapkamer of de eettafel. Baby’s worden niet in draagdoeken (de hele dag) op de groep gedragen.

Ritme van slapen en waken

Een baby wordt vanzelf moe maar moet leren slapen. Een baby oefent met de hulp van de opvoeders om in een dag en nacht ritme te komen. Een baby oefent ook om na verloop van tijd in een eigen bedje in slaap te vallen en wakker te worden.

Bij Christoforus Kinderopvang hebben alle baby’s op de dagen dat zij komen een eigen bed. Alle kinderen worden bij Christoforus Kinderopvang met een kort bedritueel begeleid: we zingen een lied, geven het knuffeltjes van thuis mee en wensen het kind toe dat het lekker mag slapen. Kinderen slapen op eigen kracht in. Bij het wakker worden wordt de overgang van slapen naar weer op de groep terugkomen met rust begeleid. Indien mogelijk brengt de mentor het kindje naar bed en haalt deze het ook weer uit bed. Dit om zo samen actief aan het proces van hechten te werken.

Ontwikkelingstempo

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. De ene baby kruipt met acht maanden, een andere baby met tien maanden. Door goed te kijken wie deze baby is en te begrijpen wat een reden kan zijn voor dit ontwikkelingstempo stemmen wij ons handelen hierop af. 

Om in rust tot ontwikkeling te komen zijn er voor de baby’s verschillende bewegingsruimten: de hoge box, de grondbox en de groepsruimte. Buiten is er een aparte babyruimte in de tuin en worden baby’s die zich nog niet kunnen omdraaien in een kinderwagen gelegd. Een baby wordt niet overvraagd in de ontwikkeling. Dit betekent dat een baby in een stoel mag zitten als het zelfstandig tot zitten komt. Ook het leren lopen mag een baby op het zelf gekozen moment doen.

Loïs Eijgenraam, pedagogisch coach bij Christoforus Kinderopvang

 

Uitgelicht archief

"Pedagogiek is de kunst van het herkennen wat kinderen aan verborgen strevingen (verlangens, dat wat hen drijft) meebrengen."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie