header_wiezijnwij.jpg

Wij bieden een veilige en liefdevolle omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Download ons pedagogisch beleidsplan (PDF, 0,4 mb)

"Pedagogiek is de kunst (…) een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie

Christoforus Kinderopvang op Facebook