header_wiezijnwij.jpg

”Wie de wereld wil leren begrijpen, begint met het leren begrijpen van de mens, want wie de mens begrijpt, begrijpt de wereld”

Met werken aan het raadsel van het kind, raken we aan het werken aan de wereld.
Bij Christoforus Kinderopvang wordt er gewerkt volgens de pedagogische ideeën van Rudolf Steiner. De kinderopvang is voor elk kind toegankelijk, ongeacht geloof of levensovertuiging van ouders of verzorgers.

We zien we het kind niet als een onbeschreven blad, maar als mens ‘in de dop’ die in aanleg al veel inzicht heeft . In de eerste vormende jaren van een mensenleven werken we samen met de ouders aan een gezonde basis voor het kind. We bieden een warme, veilige en uitnodigende omgeving. Daarin kan het kind naar hartenlust ontdekken en zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maken.

We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind en respecteren het tempo en de manier waarop het zich ontwikkelt. Als kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen om wie ze zijn, krijgen kinderen vertrouwen mee in zichzelf. In een beschermde, uitnodigende omgeving spelen kinderen zich groot. We geven kinderen vertrouwen in de wereld door hen veel positieve ervaringen te bieden.

"Wij bieden een veilige en liefdevolle omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen."

Missie Christoforus Kinderopvang

Christoforus Kinderopvang op Facebook