header_praktisch.jpg

De tarieven voor de Peuterklas zijn gelijk aan die van alle andere voorscholen in de gemeente Emmen. Alle betalingen zijn per maand. U betaalt ook door in de schoolvakantie, tenzij uw kind direct vóór een vakantie stopt of direct na een vakantie start.

Alle bedragen zijn gebaseerd op 10 uur per week voorschool, aangeboden gedurende 40 weken per jaar. Als uw kind minder dan 10 uur per week komt, betaalt u niettemin de volledige bijdrage.

In het kalenderjaar 2022 zijn de tarieven als volgt

1. Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
De ouders betalen €283,33 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op een uurtarief van €8,50.

2. Ouders komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage, gebaseerd op een door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde tabel. U dient hiertoe een recente jaaropgave of loonstrook te overleggen en krijgt per ommegaande een mail met het te betalen maandbedrag.

3. Het kind heeft een indicatie VVE verstrekt door het consultatiebureau
De ouders betalen een vast maandbedrag van € 5,67. U dient wel de VVE-indicatie aan ons op te sturen.

 

Voor de BSO betaalt u €7,70 per uur. U betaalt 3 uur per korte middag (14.30u-17.30u) of 5 uur per lange middag (woensdag, 12.30u-17.30u).

Op basis van het te verwachten aantal afgenomen uren, wordt voor u een vast maandbedrag berekend.

Voor flexibele opvang, als u geen vaste dagen per week afneemt, betaalt u €8,70 per uur. U krijgt een factuur achteraf per maand.

"Pedagogiek is de kunst van het herkennen wat kinderen aan verborgen strevingen (verlangens, dat wat hen drijft) meebrengen."

Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie