header_uitgelicht.jpg

Opvoeden is een kunstzinnig proces. Opvoeden betekent iedere dag weer kijken wat een kind in deze ontwikkelingsfase, uit dit gezin, in deze groep, op dit moment nodig heeft.

Dit vraagt van de pedagogisch medewerkers dat zij fijngevoelig zijn afgestemd op ieder kind en op zichzelf. Om deze reden spreekt Christoforus Kinderopvang over opvoedkunst.

Vrije opvoedkunst betekent dat het kind vrij is in het gaan van een eigen ontwikkelingstempo en niet overgestimuleerd wordt. Vrij betekent ook dat de pedagogisch medewerkers binnen het gegeven beleid iedere dag weer kijken naar wat dit kind binnen de groep nodig heeft om tot een rijke ontwikkeling te komen. Opvoeden vindt binnen Christoforus Kinderopvang plaats tussen de theorie van de opleiding die alle medewerkers hebben gevolgd, het beleid van de organisatie en dat wat op dit moment het goede is om te doen. Opvoeden is scheppen, creëren. Een kunstzinnig proces dat in het werken met kinderen ontwikkeld wordt. 

Lagere schoolkind

Vanaf Klas 1 (Groep 3 in het reguliere onderwijs) spreken wij van lagere schoolkinderen; kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar. Het doel van de opvang bij de BSO is:

  • aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van ieder kind,
  • een gezonde, veilige en warme plek te creëren waar kinderen na schooltijd en tijdens vakanties zich gezien voelen, kunnen ontspannen, kunnen spelen en ontwikkelen samen met andere kinderen
  • zodat de BSO bijdraagt aan het socialisatieproces dat kenmerkend is voor deze leeftijdsfase.

Christoforus Kinderopvang biedt daar waar mogelijk is BSO opvang toe in leeftijdsgroepen. Een groep voor kleuters en kinderen tot ongeveer acht jaar. De oudere groep is voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar tot einde van klas zes/ groep acht. Dit doen wij om het aanbod aan te laten sluiten bij de specifieke ontwikkelingsfasen.

Christoforus Kinderopvang richt de BSO ruimten zo in dat een huiselijke sfeer verzorgd wordt. Alle vormen van spel kunnen zowel binnen als buiten gespeeld worden. Naast spelen zijn het huishoudelijk en ambachtelijk werken onderdeel van het aanbod. Huishoudelijk werken is met elkaar de ruimte verzorgen en opruimen waarmee gespeeld is. Ambachtelijk werken is: werken met speksteen, klei, figuurzagen en hout, lino snijden, wol vilten, schilderen, naaien en vele ambachten meer. We volgen bij het aanbod het leerplan van de Vrijeschool, kijken naar de (motorische) vaardigheden van kinderen en de kunstzinnige en creatieve waarde van de activiteiten. Kinderen mogen mee doen en kunnen daarnaast ook hun eigen spel spelen of hobby beleven. Kinderparticipatie passen wij actief toe door met kinderen in gesprek te gaan over wensen en behoeften bij de BSO en hoe deze binnen de mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

De medewerkers van de BSO zijn beroepsopvoeders. Zijn kennen de verschillende leeftijdsfase van de kinderen en weten hoe zij deze kunnen begeleiden. Dit is een belangrijk gegeven om op ook de sociale interacties op een gezonde manier te kunnen begeleiden. Daar waar mogelijk stemmen wij met de school af over het sociale klimaat tussen kinderen om zo samen met de school bij te dragen aan een veilig en gezond ontwikkelingsklimaat.

Het komt voor dat kinderen niet naar de BSO toe willen gaan, aangeven zich te vervelen of het niet leuk meer vinden. Christoforus Kinderopvang begeleidt kinderen hierbij door te kijken in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt, hoe de groepsdynamiek is, wat de rol van de medewerkers is en hoe de ouders naar de vraag van hun kind kijken.

Ieder kind heeft een mentor. Deze mentor is een pedagogisch medewerker die voor het kind een vertrouwenspersoon is bij wie het ten alle tijden kan aankloppen voor een specifieke vraag. Uiteraard kan dit bij alle pedagogisch medewerkers; de mentor begeleidt en volgt het kind van dichtbij en werkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Bij Christoforus Kinderopvang is de BSO een plaats waar kinderen na een dag school kunnen verwerken en verteren wat zij hebben meegemaakt of geleerd. Dit verwerken en verteren verzorgen wij binnen een herkenbaar dagritme. Als kinderen uit school komen is de tafel gedekt. Afhankelijk van het tijdstip eten de kinderen brood of een creaker. Iedere middag bieden we thee, water, groente en fruit aan. Regelmatig worden pannenkoeken gebakken, soep gekookt of iets anders in de keuken bereid. Iedere dag wordt er gezongen en voorgelezen. De overgangsmomenten worden met aandacht verzorgd zodat de middag ( of dag bij vakantie of studiedag opvang) voor alle kinderen voorspelbaar en veilig is. Met ouders vindt dagelijks een korte terugblik plaats waarin kind specifieke waarnemingen worden gedeeld.

Loïs Eijgenraam, pedagogisch coach bij Christoforus Kinderopvang

 

Uitgelicht archief

"Geef mij tijd en ruimte en ik ben… natuurlijk."

 

Annette van der Staay, oprichter van De Pompoen (locatie Vught)