Vrije opvoedkunst – Kleuter

Opvoeden is een kunstzinnig proces. Opvoeden betekent iedere dag weer kijken wat een kind in deze ontwikkelingsfase, uit dit gezin, in deze groep, op dit moment nodig heeft. Dit vraagt van de pedagogisch medewerkers dat zij fijngevoelig zijn afgestemd op ieder kind en op zichzelf. Om deze reden spreekt Christoforus Kinderopvang over opvoedkunst.

Vrije opvoedkunst betekent dat het kind vrij is in het gaan van een eigen ontwikkelingstempo en niet overgestimuleerd wordt. Vrij betekent ook dat de pedagogisch medewerkers binnen het gegeven beleid iedere dag weer kijken naar wat dit kind binnen de groep nodig heeft om tot een rijke ontwikkeling te komen. Opvoeden vindt binnen Christoforus Kinderopvang plaats tussen de theorie van de opleiding die alle medewerkers hebben gevolgd, het beleid van de organisatie en dat wat op dit moment het goede is om te doen. Opvoeden is scheppen, creëren. Een kunstzinnig proces dat in het werken met kinderen ontwikkeld wordt.

Kleuter

Met vier jaar gaan de meeste kinderen naar school toe. De BSO (Buitenschoolse opvang) is voor veel kinderen een plaats waar zij na schooltijd naar toe gaan. Een kleuter ontwikkelt zich verder op dat wat het zich in eerdere levensfasen eigen heeft gemaakt. Kenmerkend voor de kleuterfase zijn de nabootsing , spel en beweging.

Nabootsing

Jonge kinderen en daarmee ook kleuters doen alles na dat zij in hun omgeving zien, horen en ervaren. De houding en het voorbeeld van de opvoeders is hierin het grote voorbeeld voor kleuters. Het goede voorbeeld sluit aan bij de behoefte van kleuters om groot te willen worden. Christoforus Kinderopvang vindt het voorbeeld dat de volwassenen aan de kinderen geven van enorm belang. Hoe praten we? Hoe maken we onze gebaren? Het aanbod bij de BSO is onder andere gericht op betekenisvol werken zoals broodbakken, soep koken, vilten, timmeren, schilderen en vele andere (kunstzinnige) werkvormen. 

Spel

Kleuters en spel horen bij elkaar zoals de dag en de zon bij elkaar horen. Christoforus Kinderopvang hecht grote waarde aan het dagelijks aanbieden of mogelijk maken van de drie visies op spel; spel als motor voor de ontwikkeling, spel om tot verwerking en verbeelding te komen en spel als mogelijkheid de eigen persoonsvorming te ontwikkelen. 

Spel is als een motor voor de ontwikkeling vaneen kleuter. Christoforus Kinderopvang heeft de ruimten binnen en buiten zo ingericht dat alle vormen van spel dagelijks gespeeld kunnen worden zodat ieder kind de eigen spelvoorkeur kan spelen. Vormen van spel zijn bijvoorbeeld: motorisch spel dat zichtbaar wordt in klimmen, klauteren, rennen. Kortom; veel en gezond bewegen. Esthetisch spel of mooi maak spel is spel waarbij kinderen bijvoorbeeld de houten dieren op een rij zetten met steentjes of schelpjes erom heen. Andere kinderen hebben knutselen als spelvoorkeur. Om deze reden hebben alle BSO’s en peutergroepen een atelier. Als kleuters hun spel spelen ontwikkelen zij taal, hun motoriek, hun gevoelsleven , het sociale omgaan met elkaar of het weer goed maken met elkaar na een ruzie. Spel heeft hierbij de functie van een gezonde, veelzijdige ontwikkeling.

Kleuters spelen ook om ervaringen te verwerken. Ervaringen zoals uit logeren gaan, bij de dokter zijn geweest of een andere ervaring. Kleuters spelen dit net zo lang uit totdat het verwerkt is. Binnen Christoforus Kinderopvang kunnen kleuters, binnen veilige grenzen in spel verwerken en verbeelden. 

Kleuters spelen ook rollen. Rollen zoals vader of moeder, politieagent, piloot, boef, baby, hondje en alle andere rollen die je als kind op je kunt nemen. Verkleedkleren of lappen begeleiden vaak dit spel. Deze rollen helpen een het vormen van de persoonlijkheid. Door rollen oefenen je als kind hoe je in verschillende situaties handelt. Deze handelingen kleuren de persoonsvorming en dragen bij aan het oefenen een medemens te worden.

Christoforus Kinderopvang acht een opvoeding die bijdraagt aan een harmonische ontwikkeling waarbij hoofd, hart en handen evenredig worden aangesproken en ontwikkeld zeer belangrijk. Aan het einde van de kleuterfase zien we dat de fantasie veranderd. Kleuters worden leerrijp om naar Klas 1 (Groep 3 in het reguliere onderwijs) te gaan. 

Loïs Eijgenraam, pedagogisch coach bij Christoforus Kinderopvang

 

[passende afbeelding toevoegen]

 

Uitgelicht archief

"Heerlijk om die blije gezichtjes weer te zien als ze van de BSO komen!"

Anonieme ouder